Najčešče nepravde koje žene čine sebi

Mamin svet

Mamin svet je blog magazin - vodič za lakše plivanje kroz roditeljstvo i savremeni život. Za mame od krvi i mesa, s problemima, kreditom, previše želja, premalo vremena. Kako da se organujem, kako da stignem sve, kako da zastanem i uživam u životu u kojem nemam vremena da dišem , jer sam - mama!

You may also like...

1 Response

  1. 11. februara 2011.

    […] Maminsvet Dvadeset i tri nepravde koje naj?eš?e ?inimo prema telu, duhu i umu. Naj?eš?e  nepravde koje žene ?ine sebi […]

Komentarišite slobodno :)

%d bloggers like this: