Moć dobro organizovanog jutra

Mamin svet

Mamin svet je blog magazin - vodič za lakše plivanje kroz roditeljstvo i savremeni život. Za mame od krvi i mesa, s problemima, kreditom, previše želja, premalo vremena. Kako da se organujem, kako da stignem sve, kako da zastanem i uživam u životu u kojem nemam vremena da dišem , jer sam - mama!

You may also like...

3 Responses

  1. 10. februara 2011.

    […] } Pisali smo ve?, jutarnje spremanje, zna da bude haoti?no, ako nemate ustaljene rituale. Ako je potrebno da deca doru?kuju pre izlaska iz ku?e (a tako je […]

  2. 17. novembra 2011.

    […] dobre organizacije jutra, da li još nešto može da […]

  3. 6. septembra 2014.

    […] i da mu dohvatim majicu, drugo neće taj doručak, a treće ne zna gde mu je sveska iz matematike. Dobro organizovano jutro je pola uspešnog dana, verujte mi. Da ne pričam kako poludim kad mi dan počne nervozom, kašnjenjem i drekom. Trudim se […]

Komentarišite slobodno :)

%d bloggers like this: