Pomodoro tehnika – efikasno upravljanje vremenom

Mamin svet

Mamin svet je blog magazin - vodič za lakše plivanje kroz roditeljstvo i savremeni život. Za mame od krvi i mesa, s problemima, kreditom, previše želja, premalo vremena. Kako da se organujem, kako da stignem sve, kako da zastanem i uživam u životu u kojem nemam vremena da dišem , jer sam - mama!

You may also like...

2 Responses

  1. 13. septembra 2014.

    […] se na stvaru fokusiram određeni period, u zavisnosti od vrste i doba dana koristim Pomodoro tehniku, ili se fokusiram jedan sat (minus 10 […]

  2. 27. jula 2015.

    […] rade 52 minuta, a onda 17 minuta prave pauzu (ali recimo vi možete isprobati neku drugu tehiniku, poput Pomodoro tehnike, ili naći odnos rada i pauze koji vama […]

Komentarišite slobodno :)

%d bloggers like this: