Šta kada završite sa rađanjem – kontracepcija za mame

Mamin svet

Mamin svet je blog magazin - vodič za lakše plivanje kroz roditeljstvo i savremeni život. Za mame od krvi i mesa, s problemima, kreditom, previše želja, premalo vremena. Kako da se organujem, kako da stignem sve, kako da zastanem i uživam u životu u kojem nemam vremena da dišem , jer sam - mama!

1 Response

  1. 30. januara 2014.

    […] bi državama a  bogami i crkvama bilo pametnije je da više novca i vremena ulože u obrazovanje i promociju sigurnih načina kontracepcije i seksualno odgovornog ponašanja, kako bi što manje žena uopšte dolazilo u situaciju da je prinuđeno da razmišlja o […]

Komentarišite slobodno :)

%d bloggers like this: