Svesno roditeljstvo – kako da odgajate zdravu, samopouzdanu ličnost

Mamin svet

Mamin svet je blog magazin - vodič za lakše plivanje kroz roditeljstvo i savremeni život. Za mame od krvi i mesa, s problemima, kreditom, previše želja, premalo vremena. Kako da se organujem, kako da stignem sve, kako da zastanem i uživam u životu u kojem nemam vremena da dišem , jer sam - mama!

2 Responses

  1. 15. marta 2013.

    […] Šta sve podrazumeva pojam svestan roditelj […]

  2. 29. marta 2013.

    […] predavanju ćete saznati koje su razlike između spontanog i svesnog roditeljstva, kao i dobiti jasnoću u tome šta je najvažnija uloga roditelja kako bi deca odrasla u […]

Komentarišite slobodno :)

%d bloggers like this: